Link แนะนำ

 

 

8/02/2561
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม "วันชาติพันธุ์" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าตนเอง ซึ่งมีนายปัญญา จีนาคำ อดีต สส.จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีนายกัจจายน์ อำพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกล่าวรายงาน...<คลิกเพิ่มเติม>>
 
26/01/2561
วัน 26 มกราคม 2560 นายกัจจายน์ อำพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เคราะห์แม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน เปิดบ้านวิชาการ โดยมีนายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน... <คลิกเพิ่มเติม>>
 
13/01/2561
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกตามศักยภาพ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน...<<คลิกเพิ่มเติม>>
 
8/12/2560
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนนำนักเรียนร่วมแสดงในงาน “เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น  ครั้งที่ 10” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ...<<คลิกเพิ่มเติม>>
 
 
เผยแพร่ผลงาน
กลุ่มสาะการเรียนรู้
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระศิลปะ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

 

+ รับ - ส่ง เอกสาร
+ รายงานงบทดลอง
+โปรแกรมIEP Online V 1.61.3
+ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ข้อมูล BookMark 2-2562

 

    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
    202 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
    ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 053-061258